0922682222

  • Mua giày ở đây cứ gọi là yên tâm về chất lượng và giá cả. Đôi nào cũng đi trên năm. Anh chủ rất nhẹ nhàng và thân thiện. Sẽ còn đến với shop dài dài nữa 🙂