0922682222

  • Giày rất nhẹ mềm êm. Đi rất là thích chân. Chị em chân ngoại cỡ vào đây cứ gọi là mừng rơn luôn. Mình mất cả sáng chủ nhật tìm đc đôi ưng ý vừa chân phải đến đây mí mua đc á. Sướng…