0922682222

  • Mình mua giày ở đây rất nhiều lần, giày đi rất thích mà thích nhất là thái độ niềm nở của nhân viên và chủ cửa hàng, giá cả thì khá mềm…