0922682222

  • Giày ở đây đi êm cực, kể cả là đôi mới toanh. Hỏng cũng được bảo hành nữa. Nói chung là mình toàn mua ở đây 🙂